Informatievoorziening aan de ouders


Intake in groep 1

Goed overleg tussen ouders en leerkrachten is in het belang van uw kind. Voordat uw kind voor het eerst op school komt, wordt er een intakegesprek gehouden. U maakt dan tevens kennis met de leerkracht van groep 1. Verder hoort u het een en ander over de werkwijze in de groep en bestaat de mogelijkheid om informatie uit te wisselen.

Informatieavond

In alle groepen wordt aan het begin van het schooljaar een informatieavond georganiseerd.

Rapport

Twee maal per jaar ontvangt u een rapport over de vorderingen van uw kind (groep 2 t/m 8). In groep 1 eenmalig bij de overgang naar groep 2.
Tijdens het 10-minuten gesprek bespreekt de leerkracht het rapport met u en u kunt het werk van uw kind bekijken. Ook de leerkrachten van de kleuters voeren 10-minuten gesprekken.

Extra overleg

Het kan natuurlijk ook noodzakelijk zijn dat u vaker met de leerkracht van gedachten wisselt, omdat dit in het belang van uw kind is. In dit geval wordt een afspraak gemaakt. Het initiatief tot het voeren van dergelijke extra gesprekken kan zowel van u als van de leerkracht uitgaan.


Algemeen

Naast de specifieke informatie over uw kind zijn er diverse communicatiemiddelen waarin wij u van informatie en actueel nieuws voorzien.

Informatiegids en activiteitenkalender

In de loop van de eerste week van het schooljaar geeft de school een Informatiegids en een Schoolkalender uit.

Website en Facebook

Op deze website vindt u algemene en actuele informatie. Via Facebook kunt u ons volgen.

Nieuwsbrief

Op geregelde tijden ontvangt u onze papieren nieuwsbrief 't Wilgenblaadje. Deze wordt aan uw kind meegegeven. U kunt zich op de site ook aanmelden om de nieuwsbrief in uw
e-mailbox te ontvangen.


Obs De Wilgen | Valkweg 4 | 3362 GH  Sliedrecht | telefoon: 0184-413788