10-minutengesprekken en Rapport


In oktober vindt het eerste oudergesprek plaats, zonder bespreking van het rapport. Uitgangspunt bij dit gesprek is een uitwisseling van gegevens over de leerlingen op het gebied van de sociaal emotionele ontwikkeling en de prestaties en vorderingen. Het gesprek wordt gevoerd aan de hand van een gespreksformulier; ouders en leerkracht hebben hierbij elk hun eigen inbreng.
 

Twee maal per jaar ontvangt u een rapport over de vorderingen van uw kind.

Het eerste rapport wordt uitgereikt na de afname van de Cito-toetsen (M-toetsen) in februari. In de week voor de rapportuitreiking wordt u schriftelijk uitgenodigd voor een gesprek met de groepsleerkracht.
Na afname van de Cito-toetsen (E-toetsen) in juni wordt het tweede rapport uitgereikt. Bij dit eindrapport worden in principe geen oudergesprekken georganiseerd. Er kan wel een gesprek plaatsvinden op verzoek van ouders of leerkracht.