Bestuur


Obs De Wilgen is de openbare school in Sliedrecht Oost. In Sliedrecht West vindt u onze andere locatie Obs Roald Dahl. De dagelijkse leiding is in handen van directeur Marianne Bor-van den Berg.

 

Stichting OPOPS


Obs De Wilgen en locatie Obs Roald Dahl zijn aangesloten bij de stichting Openbaar Primair Onderwijs Sliedrecht en Papendrecht. Afgekort: stichting OPOPS. Deze stichting voert het bestuur van alle openbare scholen in Sliedrecht en Papendrecht. Op het kaartje ziet u dat ook Obs Henri Dunant is aangesloten.


Roze: Obs Roald Dahl
Blauw: Obs Henri Dunant
Wit: Obs De Wilgen


Het bestuur van stichting OPOPS bestaat uit zes onafhankelijke leden. Deze leden worden op voordracht gekozen door de gemeenteraden en hebben 4 jaar zitting. Het dagelijks bestuur van de stichting is in handen van een bestuursmanager, bijgestaan door een stafbureau. De stichting houdt kantoor in Papendrecht.

 

Het bestuur wordt gevolgd door een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR), die bestaat uit 12 leden. Elke school binnen de stichting wordt vertegenwoordigd door een personeelslid en een ouder, gekozen vanuit de eigen medezeggenschapsraad (MR).

 

Openbaar, kwalitatief en eigentijds onderwijs voor ieder kind


Algemeen en openbaar toegankelijk onderwijs is heel waardevol. Want ieder kind heeft recht op goed onderwijs. Alle scholen van stichting OPOPS zijn gericht op de optimale ontwikkeling van ieder kind met als doel een soepele aansluiting op het voortgezet onderwijs en de maatschappij. Op de openbare school heeft elk kind, iedere leerkracht en elke ouder recht van spreken. En iedereen is welkom.

Binnen een pedagogische en stimulerende omgeving werken de scholen van stichting OPOPS met eigentijdse kwalitatieve werkvormen en materialen aan zowel de cognitieve als de niet-cognitieve basisvaardigheden van kinderen. Alle scholen hebben een eigen identiteit,  waar een veilige en vriendelijke omgeving met duidelijke regels centraal staat. De samenwerking met ouders is een waardevolle schakel in dit proces.

Voor meer informatie of de contactgegevens van stichting OPOPS klikt u hier.