Overblijven

 

 

Professionele opvang

Om de opvang zo professioneel mogelijk te regelen is er een groep ouders geschoold tot overblijfmedewerker. De overblijfouders beschikken over een lijst waarop de vaste overblijvers geregistreerd staan. Per dag kan deze registratie verschillend zijn. 

Om 12.00 uur worden de overblijfkinderen direct door de overblijfouders opgevangen. Er wordt gezamenlijk gegeten. Na het eten mogen de leerlingen kiezen: ze kunnen spelen op een afgeschermd deel van het schoolplein of binnen blijven om bijvoorbeeld een spelletje te doen of tv te kijken. Bij slecht weer blijven alle kinderen binnen. De overblijfouders zijn verantwoordelijk voor uw kind en dragen deze om 13.00 uur over aan de pleinwacht of leerkracht in de onderbouw. 

Vaste overblijf of incidenteel

U kunt uw kind op vaste dagen laten overblijven of incidenteel. Aanmelden kan bij de conciërge of bij de overblijfcoördinator.
 

Coördinerende overblijfouder: 

De coördinerende overblijfouder is: mw. Tini Holleman. 
Telefoon: (06) 55 06 40 59 / (0184) 420 651. 

U hebt drie mogelijkheden om de overblijf te betalen 

1. per keer, de kosten hiervoor zijn € 1,50, contant te betalen bij de conciërge; 
2. een overblijfkaart van 8 keer voor € 10,00, contant te betalen bij de conciërge; 
3. een overblijfkaart van 20 keer voor € 25,00, te betalen per bank. 
Als u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, kunt u per kaart € 25 over maken op 
bankrekening: NL89 INGB 0004 2142 32 ten name van: Oudervereniging Obs De Wilgen te Sliedrecht onder vermelding van de naam en groep van uw kind(eren). 
 

Vaste overblijver afmelden

De afwezigheid van een vaste overblijver wordt altijd (telefonisch) door de ouder van het kind gemeld bij de coördinerende overblijfouder of middels een briefje in het postvakje 'overblijf'. Ook als een kind op de vaste overblijfdagen wél op school is maar niet overblijft, dan dient u dit bij de conciërge kenbaar te maken d.m.v. een briefje of telefoontje. 
 

Incidentele overblijver aanmelden 

Incidentele overblijvers worden telefonisch aangemeld bij de coördinerende overblijfouder of d.m.v. een standaardbriefje in het postvakje. Deze standaardbriefjes zijn te verkrijgen bij de overblijfouders of de conciërge. Het postvakje 'overblijf' is in de hal te vinden op de spelletjeskast. 
 

Geen snoep mee

De kinderen mogen geen snoep meenemen naar de overblijf. Ze krijgen na de maaltijd een snoepje van de overblijfouders.
 

 

Enkele afspraken

De kinderen beginnen gezamenlijk aan hun eten. De verantwoordelijke overblijfouder ziet erop toe dat het brood opgegeten wordt. Na haar/zijn goedkeuring kunnen de kinderen naar het overblijfgedeelte binnen (de hal) of buiten (de speelplaats). Spelmateriaal kan gevraagd worden aan de overblijfouders. Kinderen mogen het overblijfgedeelte niet zonder toestemming verlaten. Tot 13.00 uur mogen de leerlingen niet in de school c.q. klassen aanwezig zijn (ook niet om werk af te maken). Wil een leerling het overblijfgedeelte verlaten (bijv. toiletbezoek) dan gebeurt dit in overleg met de overblijfouders. Onderlinge problemen tijdens de overblijf worden besproken met de overblijfleiding en samen wordt naar een oplossing gezocht. Pas om 13.00 uur wordt de verantwoordelijkheid overgedragen aan de pleinwacht of de groepsleerkracht.