Extra verlof aanvragen

In de Leerplichtwet staat dat ouders er voor moeten zorgen dat hun kinderen naar school gaan. Zomaar wegblijven mag niet. Het Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten heeft de taak dat te controleren.
 

Ouders kunnen extra verlof vragen voor hun kind(eren)

Gaat het om verlof minder dan tien dagen dan beslist de directeur van de school over het al dan niet toekennen van het verlof.
Bij een verzoek om meer dan 10 dagen beslist de consulent nadat hij de directeur van de school heeft gehoord.

In verband met een eventuele bezwaarprocedure moet de aanvraag ten minste acht weken van te voren bij de directeur worden ingediend, tenzij u kunt aangeven waarom dat niet mogelijk was.

Klik hier voor meer informatie
(o.a. in welke gevallen een verzoek tot extra verlof kan worden gedaan).

Klik hier om het formulier te downloaden