Programma van het Team Jeugdgezondheidszorg van GGD Zuid-Holland Zuid


Door opgelegde bezuinigingen is het Team Jeugdgezondheidszorg van GGD Zuid-Holland Zuid genoodzaakt om dit schooljaar een aangepast programma uit te voeren. Dit alles is in overleg en met toestemming van het dagelijks bestuur van de GGD.
Het programma voor dit schooljaar ziet er als volgt uit:
  • Groep 2 blijft uitgevoerd worden zoals voorheen. Een preventief gezondheidsonderzoek door de jeugdarts met screening van ogen, lengte en gewicht (en op indicatie een gehoortest) door de assistente jeugdgezondheidszorg.
  • Groep 7 een screening van lengte en gewicht door de assistente. In overleg en/of op basis van het dossier of ingevulde vragenlijst wordt een onderzoek op indicatie gepland bij de verpleegkundige of jeugdarts.
  • Onderzoek op indicatie op een bepaald ontwikkelingsgebied op vraag van ouders en leerkrachten.