Informatievoorziening aan de ouders


Intake in groep 1

Goed overleg tussen ouders en leerkrachten is in het belang van uw kind. Voordat uw kind voor het eerst op school komt, wordt er een intakegesprek gehouden. U maakt dan tevens kennis met de leerkracht van groep 1. Verder hoort u het een en ander over de werkwijze in de groep en bestaat de mogelijkheid om informatie uit te wisselen.

Informatieavond

In alle groepen wordt aan het begin van het schooljaar een informatieavond georganiseerd.

Rapport

Tweemaal per jaar ontvangt u een rapport over de vorderingen van uw kind (groep 2 t/m 8). In groep 1 eenmalig bij de overgang naar groep 2.
Tijdens het 10-minuten gesprek bespreekt de leerkracht het rapport met u en u kunt het werk van uw kind bekijken. Ook de leerkrachten van de kleuters voeren 10-minuten gesprekken.

Extra overleg

Het kan natuurlijk ook noodzakelijk zijn dat u vaker met de leerkracht van gedachten wisselt, omdat dit in het belang van uw kind is. In dit geval wordt een afspraak gemaakt. Het initiatief tot het voeren van dergelijke extra gesprekken kan zowel van u als van de leerkracht uitgaan.


Algemeen

Naast de specifieke informatie over uw kind zijn er diverse communicatiemiddelen waarin wij u van informatie en actueel nieuws voorzien.

Informatiegids en activiteitenkalender

In de loop van de eerste week van het schooljaar geeft de school een Informatiegids en een Schoolkalender uit.

Website en Facebook 

Op deze website vindt u algemene en actuele informatie. Via Facebook kunt u ons volgen.

Parro

Parro is een  sociale mediatool, waarmee de leerkracht de ouders van zijn of haar klas gemakkelijk op de hoogte kan houden van activiteiten in de groep. U kunt hierbij denken aan tekstberichten, het stellen van een vraag of het delen van een foto. Welke boodschap de leerkracht ook heeft, met Parro kan het vliegensvlug gedeeld worden met de ouders/verzorgers van de leerlingen uit de betreffende groep. Het voordeel van Parro ten opzichte van andere sociale mediatools is dat het een gesloten omgeving is. Ouders kunnen de klas alleen via Parro volgen met de groepscode. Deze code wordt aan het begin van het schooljaar door de leerkracht aan de ouders uitgereikt. Mocht u de code niet meer hebben, kunt u deze natuurlijk altijd even opvragen.
 

Nieuwsbrief

Op geregelde tijden ontvangt u onze nieuwsbrief 't Wilgenblaadje. Deze wordt via de mail toegezonden.