Publicatie van foto’s

Op De Wilgen maken wij voor onderwijskundige of PR-doeleinden op school en tijdens schoolactiviteiten video en/of foto opnames. Deze foto en/of video opnames kunnen wij plaatsen op onze website, Parro, facebookpagina, in de nieuwsbrief, de infogids, de schoolgids of in nieuwsberichten in de regionale kranten. Dit geldt ook voor de groepsfoto’s gemaakt door de schoolfotograaf of leerkrachten.
 
Tijdens de intake van een nieuwe leerling wordt er vooraf schriftelijk toestemming gevraagd aan u, als ouder, voor het maken van deze foto’s/video’s en voor mogelijke publicaties.
 
Elk jaar wordt in de eerste schoolweek van het nieuwe schooljaar via het calamiteitenformulier opnieuw uw toestemming gevraagd voor publicatie. U mag natuurlijk altijd terugkomen op de door u gegeven toestemming, of op een later moment alsnog toestemming geven.
Voor plaatsing op intranet, alleen toegankelijk voor het team en andere bevoegden, is toestemming van ouders niet nodig.
 
Niet alleen personeel van de school, maar ook ouders en leerlingen maken foto’s en video-opnames. Wij hebben daar geen zeggenschap in, maar vragen ouders (en via hen de kinderen) om rekening te houden met de privacy van onze leerlingen en terughoudend te zijn met plaatsen van deze foto’s op openbare sites.