Rots en Water


Gedurende het schooljaar wordt een aantal keer de lessen bewegingsonderwijs in de groepen 3 t/m 8 vervangen door lessen Rots en Water ( per schooljaar 5 blokken van 2 lessen). Deze lessen worden in de gymzaal gegeven door onze gecertificeerde Rots en Water trainer op school. Op De Wilgen zijn twee leerkrachten hiervoor geschoold.
Wat houdt Rots en Water in? Rots en Water kan beschouwd worden als een weerbaarheidstraining. Niet alleen de fysieke weerbaarheid wordt getraind, maar het kan ook een middel zijn om sociale en mentale vaardigheden bij kinderen te ontwikkelen. Tijdens de lessen wordt vooral aandacht besteed aan het accepteren en respecteren van jezelf, maar ook anderen te respecteren en te accepteren zoals ze zijn. Kinderen leren eigen grenzen te stellen en te bewaken, maar ook de grenzen van anderen te respecteren.