Jaarplan 2021-2022


In ons jaarplan geven we aan welke voornemens we hebben in relatie tot het schoolplan, welke actuele ontwikkelingen van belang zijn. We geven per onderdeel de verbeterpunten en onze keuzes. Daarna werken we de belangrijkste aandachtspunten nader uit.

Klik hier voor ons jaarplan 2021-2022.

Het kabinet heeft in februari 2021 de contouren van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) bekend gemaakt en daarvoor financiële middelen beschikbaar gesteld. Het doel van dit programma is om leerlingen te helpen bij het tot bloei brengen van hun gaven en talenten, ondanks de Coronacrisis en de gevolgen daarvan voor het onderwijs. 

Klik hier voor ons jaarplan NPO 2021-2022.