Schoolplan 2020-2024


In juli 2020 hebben het team, de directie, de Medezeggenschapsraad en de bestuursmanager van OPOPS het nieuwe schoolplan 2020 - 2024 van De Wilgen vastgesteld. In dit document vindt u het beleid van de school voor de komende jaren in grote lijnen. 

Klik hier voor ons schoolplan 2020-2024.