Aanmelden voor de basisschool


Eind december ontvangen de ouders van wie een kind in het jaar ná het lopende schooljaar 4 jaar wordt een brief van de gemeente Sliedrecht. Voor een schooljaar wordt hierbij uitgegaan van de grens op 1 oktober. Deze brief wijst de ouders op het belang van het inschrijven in het primair onderwijs. Ouders moeten hun kind vóór 1 maart ingeschreven hebben op de basisschool en kunnen dit doen bij de basisschool naar keuze. In de brief staat een verwijzing naar de website van de gemeente met informatie over alle scholen en alle onderwijsrichtingen (openbaar, protestant, christelijk en reformatorisch) in Sliedrecht: https://www.sliedrecht.nl/Zorg_onderwijs/Onderwijs

Ieder jaar op de laatste woensdag van januari houden wij binnen de gemeente Sliedrecht een Open Dag. In verband met de lockdown en alle maatregelen rond Covid-19 is in samenspraak met de gemeente besloten dat er dit jaar geen Open Dag op de scholen wordt gehouden.

Wij kunnen u telefonisch (tel. 0184 413 788) of via mail directie@obsdewilgen.nl aanvullende informatie geven over onze school en uw eventuele vragen beantwoorden.

Graag ontvangen wij uw aanmeldformulier vóór 1 maart bij ons in de brievenbus. Ook kunt u het aanmeldformulier per post sturen naar Obs De Wilgen, Valkweg 4 , 3362 GH Sliedrecht of scannen en via de mail sturen naar directie@obsdewilgen.nl
 
U kunt hier het aanmeldformulier voor Obs De Wilgen downloaden:

 Kind van school laten wisselen


Als u een nieuwe school zoekt voor uw kind, bijvoorbeeld wegens verhuizing, dan kunt u contact opnemen met de directie van Obs De Wilgen. U kunt dan bellen voor een afspraak (tel. 0184 413 788) of klik hier om via onze contact pagina te mailen. U bent dan van harte welkom voor een rondleiding op school