Bestuur


Obs De Wilgen is de openbare school in Sliedrecht Oost. In Sliedrecht West vindt u onze andere locatie Obs Roald Dahl. De dagelijkse leiding is in handen van directeur Marianne Bor-van den Berg.

 

Stichting OPOPS


Obs De Wilgen en locatie Obs Roald Dahl zijn aangesloten bij de stichting Openbaar Primair Onderwijs Sliedrecht en Papendrecht. Afgekort: stichting OPOPS. Deze stichting voert het bestuur van alle openbare scholen in Sliedrecht en Papendrecht. Op het kaartje ziet u dat ook Obs Henri Dunant is aangesloten.


Roze: Obs Roald Dahl
Blauw: Obs Henri Dunant
Wit: Obs De Wilgen


Het bestuur van stichting OPOPS bestaat uit zes onafhankelijke leden. Deze leden worden op voordracht gekozen door de gemeenteraden en hebben 4 jaar zitting. Het dagelijks bestuur van de stichting is in handen van een bestuursmanager, bijgestaan door een stafbureau. De stichting houdt kantoor in Papendrecht.

 

Het bestuur wordt gevolgd door een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR), die bestaat uit 8 leden. Elke school binnen de stichting wordt vertegenwoordigd door een personeelslid en een ouder, gekozen vanuit de eigen medezeggenschapsraad (MR).

 

Openbaar, kwalitatief en eigentijds onderwijs voor ieder kind


Algemeen en openbaar toegankelijk onderwijs is heel waardevol. Want ieder kind heeft recht op goed onderwijs. Alle scholen van stichting OPOPS zijn gericht op de optimale ontwikkeling van ieder kind met als doel een soepele aansluiting op het voortgezet onderwijs en de maatschappij. Op de openbare school heeft elk kind, iedere leerkracht en elke ouder recht van spreken. En iedereen is welkom.

Binnen een pedagogische en stimulerende omgeving werken de scholen van stichting OPOPS met eigentijdse kwalitatieve werkvormen en materialen aan zowel de cognitieve als de niet-cognitieve basisvaardigheden van kinderen. Alle scholen hebben een eigen identiteit,  waar een veilige en vriendelijke omgeving met duidelijke regels centraal staat. De samenwerking met ouders is een waardevolle schakel in dit proces.

Voor meer informatie of de contactgegevens van stichting OPOPS klikt u hier.
 

Klachtenprocedure

Op scholen werken mensen. Waar mensen werken, gaan een heleboel dingen goed en er gaat ook wel eens wat mis. Wij vinden het in beide gevallen belangrijk van u te horen. Voorop staat voor ons een goede relatie leerkracht – ouder – kind en een open en respectvolle communicatie.
Binnen stichting OPOPS hebben we een klachtenprocedure. Voor deze procedure verwijzen we u graag door naar https://openbaarprimaironderwijspapendrechtsliedrecht.nl/heeft-u-een-klacht.
 

Integriteitscode

De integriteitscode van OPOPS is bedoeld voor iedereen die binnen en buiten de gebouwen van OPOPS werkzaam is, dan wel werkzaamheden verricht en geeft aan hoe wij met elkaar en anderen – leerlingen, ouders, externen – om willen gaan. De code biedt een kader bij het interpreteren, beoordelen en afwegen van wel of niet aanvaardbaar gedrag.
U kunt de integriteitscode lezen via https://mobilecms.blob.core.windows.net/appfiles/app_2820/File/210601_Integriteitscode_2.0_definitief_31-05-21[47].pdf.


Gedragscode

Om te waarborgen dat scholen voldoende aandacht besteden aan die mentale veiligheidsaspecten, adviseert de minister van onderwijs scholen een zogenaamde gedragscode op te stellen. Een volwaardige gedragscode bevat algemene gedragsregels voor in en om de school, maar ook gedragsregels voor bijvoorbeeld taalgebruik, kleedgedrag en gsm- en internetgebruik. Door het vastleggen van deze afspraken in een gedragscode ontstaat duidelijkheid en hebben alle partijen houvast. De wijze waarop leerkrachten, OOP, stagiaires, ouders en overigen met leerlingen en met elkaar omgaan op genoemde terreinen, bepaalt mede de schoolcultuur. Een goed pedagogisch klimaat krijgt binnen deze schoolcultuur pas echt vorm als er bij de verschillende aandachtsterreinen duidelijke afspraken worden gemaakt. Deze gedragscode is besproken binnen het Directieberaad en de GMR. 

Via deze weg kunt u de volledige gedragscode lezen: https://mobilecms.blob.core.windows.net/appfiles/app_2820/File/Definitieve_Gedragscode_OPOPS.pdf